ID บทความ: 000037046 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 14/03/2022

วิธีรับความละเอียด 1920x1080 ที่อัตรารีเฟรช 144Hz โดยใช้กราฟิก Intel®

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

แสดงรายการประเภทสายเคเบิลที่ต้องใช้ตั้งค่า 1920x1080p ที่อัตรารีเฟรช 144 Hz

คำอธิบาย

จอภาพ 1920x1080p 144 Hz จะได้รับอัตรารีเฟรช 60Hz เท่านั้น

ความละเอียด

อัตราการรีเฟรช 144Hz ที่มีความละเอียด 1920x1080p (หรือสูงกว่า) สามารถทําได้ด้วยเอาต์พุตต่อไปนี้เท่านั้นเนื่องจากข้อกําหนดด้านแบนด์วิดธ์:

  1. HDMI 2.0
  2. DisplayPort 1.2
  3. DVI-D (อัตราการเชื่อมต่อแบบคู่)
หมาย เหตุไดรเวอร์ Intel ให้การสนับสนุนเฉพาะอัตราการเชื่อมต่อเดียว DVI-D เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

1920x1080p@144Hz@8bppต้องใช้แบนด์วิดท์อย่างน้อย 8.96 Gbps ดังนั้นเอาต์พุตและอินพุตวิดีโอจึงต้องรองรับ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 91 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้