ID บทความ: 000036602 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/07/2021

วิธีการปิดใช้งานวิดีโอออนบอร์ดและเปิดใช้งานการ์ดวิดีโอเพิ่มเติมเท่านั้น

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนในกําหนดค่าตระกูล Intel® Server Board S2600WT เพื่อใช้เฉพาะ Quadro* 2000D เป็นคอนโทรลเลอร์จอแสดงผลหลักเท่านั้น

คำอธิบาย

เพื่อให้สามารถกําหนดค่าโปรเซสเซอร์Intel® Server Boardตระกูล S2600WT เพื่อใช้เฉพาะ Quadro* 2000D เป็นคอนโทรลเลอร์จอแสดงผลหลักเท่านั้น

ความละเอียด
  1. ยืนยันว่ามีการเชื่อมต่อการ์ดวิดีโอเพิ่มเติมเข้ากับช่องเสียบ PCIe* ใด
  2. ตรวจสอบหากคุณใช้ CPU 1 หรือ 2 ตัว
  3. หากใช้งาน CPU 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดวิดีโอเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับสล็อต PCIe ที่จัดการโดย CPU 1 แล้ว
  4. หากใช้ CPU 2 ร่วมกับการ์ดวิดีโอเพิ่มเติมที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ PCIe ที่จัดการโดย CPU 1 ให้ปิดใช้งานวิดีโอออนบอร์ดจาก BIOS
  5. หากใช้ CPU 2 ร่วมกับการ์ดวิดีโอเพิ่มเติมที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ PCIe ที่จัดการโดย CPU 2 ให้เปลี่ยนซ็อกเก็ต VGA รุ่นเก่าเป็น CPU Socket 2 แล้วปิดใช้งานวิดีโอออนบอร์ด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้