ID บทความ: 000035887 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 31/03/2022

วิธีรับการสนับสนุนThunderbolt™สําหรับแล็ปท็อปของฉัน

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ไดรเวอร์และการสนับสนุนThunderbolt™สําหรับแล็ปท็อป

คำอธิบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรับการสนับสนุนสําหรับThunderbolt®ในแล็ปท็อป

ความละเอียด

Thunderbolt™พอร์ตจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับข้อมูล วิดีโอ และพลังงานด้วยสายเส้นเดียวที่ให้ประสบการณ์การทํางานและการเล่นที่รวดเร็วและสม่ําเสมอ

หากคุณต้องการการสนับสนุนThunderboltสําหรับแล็ปท็อปของคุณ เราขอแนะนําให้ติดต่อผู้จําหน่ายมาเธอร์บอร์ด (OEM) สําหรับแล็ปท็อปของคุณเพื่อให้การสนับสนุนที่จําเป็นแก่คุณ

 

Laptop      Laptop profile

 

Thunderbolt 4

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้