ID บทความ: 000035681 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 23/07/2021

QuickSync จะไม่ใช้งานได้อีกต่อไปหลังจากติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก DCH

สิ่งแวดล้อม

เวอร์ชันไดรเวอร์กราฟิก: DCH 25.20.100.6444 หรือใหม่กว่า ปัญหาที่สังเกตเห็นบนแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Handbrake, Vegas Pro 15 หรือ PowerDirector 16

windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

เครื่องมือIntel® Media SDKซอฟต์แวร์ปี 2018R2 (หรือใหม่กว่า) จะประกอบด้วยวิธีการแก้ไขปัญหา

คำอธิบาย

Quick Sync จะไม่สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้กราฟิกแบบไฮบริดและไดรเวอร์ DCH ล่าสุด

ความละเอียด

เครื่องมือIntel® Media SDKซอฟต์แวร์ปี 2018R2 (หรือใหม่กว่า) จะประกอบด้วยวิธีแก้ปัญหานี้

  • นี่ไม่ใช่การอัปเดตไดรเวอร์ แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้โดยนักพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อโปรแกรมและปรับแต่งรหัสของฮาร์ดแวร์ Intel
  • ผู้บริโภคที่ใช้แอพพลิเคชั่นที่ได้รับผลกระทบ Intel ขอแนะนาให้ติดต่อผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรายงานปัญหานี้ให้กับผู้ใช้เหล่านั้น
    • นักพัฒนาแอปพลิเคชันจะต้องสร้างซอฟต์แวร์ใหม่โดยใช้การอัปเดตIntel® Media SDK (2018R2 หรือใหม่กว่า)

 

ตัวอย่าง: Handbrake เวอร์ชั่น 1.2.2 ได้แนะนาการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหานี้แล้ว

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์ Windows* DCH ที่ถามบ่อย เกี่ยวกับกราฟิก Intel®

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาเริ่มต้นด้วยผู้จัดส่งIntel® Media SDKและการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันถูกแก้ปัญหาโดย Windows UWP

แอปพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ควรสร้างใหม่โดยใช้Intel® Media SDK 2018R2 หรือที่ใหม่กว่า

 

เยี่ยมชมฟังก์ชัน QuickSync ฟอรั่มนี้ที่ใช้งานไม่ได้กับไดรเวอร์ DCH

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้