ID บทความ: 000035630 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 16/07/2021

เหตุใดประสิทธิภาพของIntel® Xeon® E5 v2 จึงต่Intel® Core™ i7-7700 โปรเซสเซอร์เพื่อการประมวลผลกราฟิก

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายการประมวลผลกราฟิกกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v2 และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700

คำอธิบาย

Intel® Xeon®กราฟิกโปรเซสเซอร์ E5 v2 ของโปรเซสเซอร์ช้ากว่าการประมวลผลกราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700 ของโปรเซสเซอร์ นี่เป็นเรื่องปกติหรือไม่

ความละเอียด

Intel® Xeon® E5 v2 ไม่มีกราฟิกในตัว กราฟิกจะถูกจัดการโดยกราฟิกออนบอร์ด (มีให้มาในมาเธอร์บอร์ดของระบบเซิร์ฟเวอร์) หรือโดยกราฟิกแยก (การ์ดกราฟิกบุคคลที่ 3 ที่เพิ่มเข้าไปในระบบเซิร์ฟเวอร์)

หากต้องการสอบถามข้อมูลประสิทธิภาพกราฟิก ให้ติดต่อผู้ผลิตเมนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์หรือการ์ดกราฟิกบุคคลที่สามของคุณ

Intel® Core™ i7-7700 มีกราฟิกในตัว อย่างไรก็ตาม Intel ไม่ได้ให้ข้อมูลประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับกราฟิกของบุคคลที่สาม เช่น กราฟิกมาเธอร์บอร์ดออนบอร์ดหรือกราฟิกแยก

ดูข้อมูลประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์ Intel® ได้จากเว็บไซต์ ดัชนี ประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้