ID บทความ: 000035483 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 05/08/2021

จะหาเอกสารเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ Intel® China RoHS ได้ที่ไหน

สิ่งแวดล้อม

โปรเซสเซอร์ Intel®

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะค้นหาเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® ของ China RoHS

คำอธิบาย

ไม่พบเอกสารคู่มือ China RoHS ของโปรเซสเซอร์ Intel®

ความละเอียด

หากโปรเซสเซอร์ Intel® เป็นข้อจํากัดของข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่เสริมประสิทธิภาพ (RoHS) เอกสาร China RoHS Declaration จะอยู่ภายในเอกสาร Material Declaration Data Sheet (MDDS) ของโปรเซสเซอร์

ในการขอรับสําเนาเอกสาร China RoHS Declaration ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ไปที่เว็บไซต์สเปคผลิตภัณฑ์ของIntel
 2. ค้นหาเว็บไซต์นี้เพื่อค้นหาหน้า ข้อมูลด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ ของโปรเซสเซอร์
 3. ทางด้านซ้ายของหน้า ให้คลิก การสั่งซื้อ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 4. เลื่อนลงไปที่ส่วนข้อมูล PCN/MDDS
 5. คลิกที่ลิงก์ MDDS ตามรหัสสเปคหรือหมายเลข MM ที่คุณสนใจ
  หมายเหตุ: หากระบุรหัส Spec หรือหมายเลข MM หลายตัว ไว้ โดยปกติโปรเซสเซอร์ในถาดจะเป็นตัวเลขที่ต่ล่างหรือเล็กกว่า  ขณะที่โปรเซสเซอร์ Intel® ชนิดบรรจุกล่องมีตัวเลขสูงกว่าหรือใหญ่กว่า
 6. คลิกที่ลิงค์ MDDS จะเปิดขึ้นIntel® Quality Document Management Systemฐานข้อมูล Search MDDS ของเว็บไซต์ (QDMS) หมายเลข MM จะถูก prepopulated
 7. คลิกปุ่มค้นหา
 8. ในตาราง ผลลัพธ์การค้นหา ให้ตรวจสอบคอลัมน์ ROHS Compliantเพื่อดูว่าค่าเป็น ใช่ หรือไม่
 9. หากค่าคือ ใช่ โปรเซสเซอร์เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และสําเนาประกาศ RoHS จีนสามารถรับได้โดยการใช้ขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในตารางของขั้นตอนที่ 8 ให้คลิกหมายเลขไฮเปอร์ลิงก์ในคอลัมน์ หมายเลข แพคเกจ เพื่อเปิดเอกสาร MDDS ในรูปแบบไฟล์ PDF
  2. ดูรายการไฟล์แนบที่อยู่ในเอกสาร MDDS PDF โดยใช้แอพพลิเคชั่นตัวดูไฟล์ PDF ของคุณ เอกสาร China RoHS PDF จะปรากฏและสามารถเปิดได้

 

หมาย เหตุIntel ไม่ได้จัดเตรียมเอกสาร MDDS ไว้ก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์และตัวอย่างด้านวิศวกรรม เอกสาร MDDS อาจไม่พร้อมให้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้วและเก่ากว่า

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้