ID บทความ: 000034758 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 05/08/2021

Intel® Smart Sound Technologyไดรเวอร์ (Intel® SST) ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดหน้าจอสีฟ้า

สิ่งแวดล้อม

Intel® Smart Sound Technologyในแล็ปท็อป

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ข้อผิดพลาดหน้าจอสีฟ้าเมื่อติดตั้งIntel® SSTเครือข่าย

คำอธิบาย

แล็ปท็อปมีข้อผิดพลาดหน้าจอสีฟ้าเมื่อติดตั้งไดรเวอร์Intel® Smart Sound Technologyใน Windows* 10

ความละเอียด

ขอแนะนIntel® Smart Sound Technologyแนะน าให้คุณติดต่อผู้จัดซื้อมาเธอร์บอร์ด (OEM) กับแล็ปท็อปของคุณตามที่พวกเขาสามารถให้การสนับสนุนที่ต้องมีให้แก่คุณ

 

Laptop

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้