ID บทความ: 000034087 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 07/02/2022

Intel® NUC สามารถชาร์จโดยใช้พอร์ต USB Type-C หรือพอร์ต Thunderbolt ได้หรือไม่

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

คําแถลงไม่รองรับการขับเคลื่อน Intel NUC ผ่าน USB-C หรือ Thunderbolt

คำอธิบาย

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจ่ายไฟให้กับชุด Intel® NUCโดยใช้พอร์ต USB Type C ของจอภาพ Lenovo

ความละเอียด

Intel® NUC ไม่รองรับการจ่ายไฟผ่านพอร์ต USB-C หรือพอร์ต Thunderbolt

หากต้องการจ่ายไฟให้กับ NUC คุณต้องใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ได้รับการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 308 ผลิตภัณฑ์

บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC7V0
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้