เอกสารกฎระเบียบสําหรับ Intel® Ethernet Server Adapter XL710-QDA1/QDA2 สําหรับ OCP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000033341

16/02/2023

ใบรับรองและการประกาศเหล่านี้อธิบายถึงเครื่องหมายกฎระเบียบและข้อมูลความปลอดภัยสําหรับ Intel® Ethernet Server Adapter XL710-QDA1/QDA2 สําหรับ OCP (H52280)

ใบรับรองและการประกาศ

คําประกาศความสอดคล้อง (PDF) PDF icon

คําประกาศความสอดคล้องของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (PDF) PDF icon

คําประกาศเรื่องความสอดคล้องของโมบาลย์โค (PDF) PDF icon

รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ VCCI ของประเทศญี่ปุ่น (PDF) PDF icon

ใบรับรองเกาหลีใต้ (PDF) PDF icon

Taiwan BSMI Declaration of Conformity (PDF) PDF icon

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีข้อมูลกฎระเบียบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet
การประกาศความสอดคล้องสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet
ประเทศผู้ผลิตอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet
ประเทศผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet
วิธีค้นหา Material Declarations Data Sheet (MDDS) สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®