การแก้ไขปัญหาโหมดสลีปและปลุกด้วย Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000033202

28/02/2023

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับโหมดสลีป ไฮเบอร์เนต และปลุกด้วย Intel® NUC ของคุณ เราขอแนะนําคุณก่อน:

BIOS และไดรเวอร์กราฟิกพร้อมใช้งานโดยใช้ Intel® Driver & Support Assistant หรือศูนย์การดาวน์โหลด
โปรดดูตารางด้านล่างสําหรับเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไรข้อมูล / วิธีแก้ไข
Intel® NUC ไม่ทํางานเมื่อตั้งค่าให้ปลุกในเวลาหนึ่งโดยใช้ตัวเลือก Wake System จาก S5 ใน BIOSIntel® NUC ไม่ตื่นขึ้นมาเมื่อถึงกําหนดการ
ระบบจะไม่ตอบสนองหลังจากเข้าสู่โหมดสแตนด์บายIntel® NUC ไม่สามารถปลุกจากโหมดสแตนด์บายใน Windows* ได้
การควบคุมระยะไกลผ่านอินฟราเรดหรืออุปกรณ์ USB ไม่ปลุก Intel NUCอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลหรือ USB ไม่ปลุกระบบ Intel® NUC
การปลุกด้วย LAN ไม่สามารถใช้งานได้กับ ESXi ที่ติดตั้งบน NUC8i7BE, NUC8i5BE หรือ NUC8i3BEWake-On-LAN ไม่ทํางานภายใต้ ESXi กับ Intel NUC8i[x]BE
ระบบจะเข้าสู่โหมดสลีปเมื่อไม่ทํางาน  จําเป็นต้องปิดใช้งานโหมดสลีปปรับการตั้งค่าพลังงานและโหมดสลีปใน Windows*

หากระบบเปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด ให้ตรวจสอบ วิธีการใช้เครื่องมือระบบ เพื่อตรวจสอบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ระบบ Intel NUC ทํางาน ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีกําหนดค่า LAN การปลุกด้วยระบบปลุก
การรับรอง ENERGY STAR® สําหรับ Intel® NUC