ID บทความ: 000033003 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 14/06/2023

วิธีการเปลี่ยนโหมดการบูต (UEFI/รุ่นเก่า) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการเปลี่ยนโหมดการบูต (UEFI/รุ่นเก่า) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

คำอธิบาย

ซึ่งแสดงวิธีเปลี่ยนโหมดการบูต (UEFI/รุ่นเก่า) บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ความละเอียด

ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดการบูต:

  1. เปิด ระบบ
  2. กด F2 เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่เมนู BIOS
  3. ไปที่ Boot Maintenance Manager ->ตัวเลือกการบูตขั้นสูง ->โหมดการบูต
  4. เลือก โหมดที่ต้องการ: UEFI หรือ รุ่นเก่า
  5. หากมีการเลือกตัวเลือก UEFI ตัวเลือกใหม่ที่มีชื่อว่า Video BIOS จะปรากฏขึ้น ให้เลือก UEFI
  6. กด F10 แล้ว กด Y เพื่อ บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงและรีบูต
หมาย เหตุหากระบบได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) ไว้แล้ว คุณจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่หลังจากเปลี่ยนโหมดการบูต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 155 ผลิตภัณฑ์

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STK
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STS
Intel® Compute Module HNS2600BPB
Intel® Compute Module HNS2600BPB24
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPB24R
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPBLC24R
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPBLCR
Intel® Compute Module HNS2600BPQ
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPQ24R
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPQR
Intel® Compute Module HNS2600BPS
Intel® Compute Module HNS2600BPS24
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPS24R
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPSR

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้