เครื่องมือในการจัดการ Linux * สำหรับ Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032993

02/12/2020

ข้อมูลด้านล่างช่วยให้เครื่องมือในการจัดการที่พร้อมใช้งานสำหรับหน่วยความจำแบบถาวร Intel® Optane™

github.org เปิดแหล่งที่มา (GitHub *) ให้การสนับสนุนเครื่องมือในการจัดการ ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือในการจัดการทั้งสองเครื่อง

หมาย เหตุการจัดการ Windows Server * ให้บริการโดย Microsoft ผ่านPowerShell

หลังจากการติดตั้งคำสั่งต่อไปนี้จะแสดงรายการคำสั่งที่พร้อมใช้งาน:

ipmctl help

ndctl --list-cmds