โมดูล DIMM Population สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032932

05/01/2023

ข้อมูลนี้ให้กฎการเติมเอกสารเซิร์ฟเวอร์สําหรับ DRAM และหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™

เนื้อหากฎการเติมข้อมูลของหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ และโมดูล DRAM มีเอกสารประกอบอยู่ในข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคIntel® Server Board: