ฉันจะส่งคําขอรับการสนับสนุน Intel® Server Component Extended Warranty ได้อย่างไร

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000032901

02/02/2023

ก่อนที่คุณจะส่งคําขอ ให้ดู คําถามที่พบบ่อย ของเรา

หากคุณต้องการรับการสนับสนุนสําหรับการซื้อการรับประกันเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลไปยัง Warrantyadmin@intel.com

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฮับการให้สิทธิ์
เครื่องมือการจัดการคําสั่งซื้อทางเว็บ