มีอะไรในกล่องสําหรับชุด Intel® NUC NUC5i5RYHS

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032667

13/06/2023

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

  • ชุด Intel® NUC NUC5i5RYHS พร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
    • Intel® NUC Board NUC5i5RYB พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5257U แบบบัดกรี
    • โมดูล Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (บัดกรี)
    • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 19V พร้อมอุปกรณ์ติดปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
  • โครง VESA พร้อมสกรูติดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซีสองตัว
  • โปสเตอร์การผนวกรวม

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่อง และต้องระบุแยกต่างหาก: