สิ่งที่อยู่ในกล่องสำหรับ Intel® NUC Kit NUC5i5RYHS

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032667

11/12/2019

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

  • Intel® NUC Kit NUC5i5RYHS พร้อมด้วยคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ที่ติดตั้งไว้แล้ว:
    • บอร์ด Intel® NUC NUC5i5RYB พร้อมโปรเซสเซอร์5257U บัดกรี Intel® Core™ i5
    • Intel® Dual Band Wireless-AC ๗๒๖๕ module (soldered ลง)
    • เสาอากาศไร้สายสองตัว
  • อแดปเตอร์จ่ายไฟ19V ที่มีไฟล์แนบแบบปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
  • วงเล็บ VESA พร้อมสกรูยึดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซี2ตัว
  • โปสเตอร์การผสานรวม

รายการต่อไปนี้จะไม่ถูกรวมอยู่ในกล่องและต้องจัดหาให้แยกต่างหาก: