ไฟล์ CAD สำหรับกล้องติดตาม Intel® RealSense™ T265

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032590

20/02/2019

บทความนี้ประกอบด้วยไฟล์ CAD STP สำหรับการติดตาม Intel® RealSense™ T265 Camera ไฟล์นี้สามารถนำมาใช้สำหรับโครงการการออกแบบระบบโดยใช้ Intel® RealSense™กล้องติดตาม T265

Intel_RealSense_Tracking_Camera_T265 stp