คู่มือการปรับใช้ระบบคลาวด์และคู่มือการกําหนดค่าสําหรับ Intel® Data Center Block สำหรับคลาวด์ - Microsoft* Azure* Stack HCI

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032206

05/12/2023

เอกสารด้านล่างจะให้คําแนะนําสําหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการและการระบุตัวเลือกต่างๆ ที่มีให้สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2

Intel® Data Center Block สำหรับคลาวด์ - Microsoft* Azure* Stack HCI System Deployment and Configuration Guide (PDF) PDF icon
ขนาด: 2.09 MB
วันที่: เมษายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 2.2

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
หน้าการสนับสนุน Intel® Data Center Block