คู่มือการติดตั้ง ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 3

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000031764

12/03/2024

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 3 จะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากวันที่ 19 มกราคม 2024 และจะไม่รองรับการอัปเดตใดๆ เพิ่มเติมในการทํางาน ความปลอดภัย หรือการอัปเดตอื่นๆ ทุกเวอร์ชันให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ Intel แนะนําให้ผู้ใช้ถอนการติดตั้งชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 3 และเลิกใช้งานโดยเร็วที่สุด Intel ได้ยืนยันกับ Broadcom ว่าเวอร์ชันล่าสุด (8.7 ขึ้นไป) ของ Broadcom LSI Storage Authority จะสนับสนุน RAID และอะแดปเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้แบรนด์ Intel

คู่มือการติดตั้ง ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 3 (PDF) PDF icon
ซอฟต์แวร์ ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 3 (Intel® RWC3) เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่ทํางานต่อไปนี้สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® RAID:

  • ตรวจ สอบ
  • รักษา
  • แก้ไข ปัญหา
  • ฟังก์ชันการกําหนดค่า

อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก RWC3 (GUI) ช่วยลดความยุ่งยากในการดูการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ รวมทั้งการสร้างและจัดการการกําหนดค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

หมาย เหตุ

โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้เมื่อทําการติดตั้งบน:

ขนาด: 1.58 MB
วันที่: กรกฎาคม 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 1.3

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสําหรับ Intel® RWC3
วิธีแก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบ Intel® RWC3 ในระบบปฏิบัติการ Windows* บางเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
วิธีแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด: 9100 เมื่อส่งอีเมลทดสอบด้วย Intel® RWC3