ฉันจะดูหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ได้อย่างไร

เอกสาร

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

000031588

10/09/2021

ใช้ เว็บไซต์ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ Intel (หรือที่เรียกว่า เว็บไซต์ Intel ARK) เพื่อดูและเปรียบเทียบข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® หลายตัว

ARK ย่อมาจาก Automated Relational Knowledge Base และเป็นเครื่องมือบนเว็บที่ช่วยเหลือตัวเองได้

ดูวิดีโอแนะนําด้านล่างเกี่ยวกับวิธีการใช้ ARK

 
เวลาหัว ข้อ
:50ตัวเลือกโปรเซสเซอร์ ARK
1:59การค้นหาตามหมายเลขโปรเซสเซอร์
2:12การเปรียบเทียบโปรเซสเซอร์
3:18ตัวเลือกการสนับสนุนความช่วยเหลือ
4:09สิ้น สุด