การแนะนําไดรเวอร์ Windows* DCH สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000031572

13/07/2022

อะไรกําลังเปลี่ยนแปลง

Microsoft กําลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์ทํางานบนแพลตฟอร์ม Windows สําหรับทุกอุปกรณ์ (UWP), Windows® 10 (และใหม่กว่า) และ Microsoft Windows* Server 2019 (และใหม่กว่า) ฮาร์ดแวร์ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการเหล่านี้สามารถใช้ไดรเวอร์ Windows DCH ได้ Intel จะเริ่มเผยแพร่ไดรเวอร์ Windows DCH สําหรับผลิตภัณฑ์ของตนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต่อการอัปเดตไดรเวอร์สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel อย่างไร

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 การอัปเดตไดรเวอร์สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel บนระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นไดรเวอร์ Windows DCH หลังจากอัปเดตไดรเวอร์เป็นไดรเวอร์ Windows DCH แล้ว คุณสามารถย้อนกลับไปใช้ไดรเวอร์รุ่นเก่าได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนําให้ย้อนกลับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่เสถียรของระบบ ความไม่เสถียรของระบบนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไดรเวอร์กราฟิก คุณสามารถหา ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

ฉันจะโหลดการอัปเดตไดรเวอร์ของ Intel® ได้อย่างไร

คุณสามารถโหลดการอัปเดตไดรเวอร์ของ Intel® ส่วนใหญ่ได้โดยใช้ Intel® Driver and Support Assistant (Intel® DSA) ซึ่งจะ:

  • ตรวจจับการกําหนดค่าของเครื่องของคุณ
  • ระบุไดรเวอร์ Intel® ปัจจุบันของคุณ
  • แจ้งให้คุณทราบถึงไดรเวอร์ใดๆ ที่ต้องการอัปเดต
  • ให้โอกาสคุณในการอัปเดตไดรเวอร์เหล่านั้น
หมาย เหตุเครื่องมือIntel® DSAใช้งานไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ Windows* Server หรือ Ethernet สําหรับลูกค้าเหล่านี้ และลูกค้าที่ต้องการระบุและโหลดไดรเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงด้วยตนเอง ลูกค้าเหล่านี้สามารถใช้ ศูนย์ดาวน์โหลด ได้

สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์ DCH Windows ได้ในเว็บไซต์ Microsoft

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไดรเวอร์กราฟิก Intel® Windows DCH