แบบแผนการตั้งชื่อรหัสผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® NUC (สูงสุดเจนเนอเรชั่น 10)

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000031273

16/02/2024

ค้นหา Intel® NUC รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณที่กล่องผลิตภัณฑ์หรือด้านล่างโครงเครื่อง NUC

หมาย เหตุ สําหรับ NUC11+ หมายถึงบทความ "แบบแผนการตั้งชื่อรหัสผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® NUC สําหรับเจนเนอเรชั่น 11+"

รหัสผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ของคุณมีหลากหลายส่วน/ต่อท้าย แต่ละส่วนมีคําจํากัดความและการมอบหมาย ใช้ตารางตัวอย่างด้านล่างเพื่อระบุหมวดหมู่ต่างๆ ที่แต่ละส่วนของรหัสผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ของคุณอยู่ จากนั้นอ้างอิงตารางคําจํากัดความเพื่อค้นหาค่าที่มีอยู่ทั้งหมดและคํานิยามของค่าเหล่านั้น

ตารางตัวอย่าง

ประเภทแพ็คเกจ รุ่น NUC Cpu ครอบครัว แบบ ฟอร์ม
ปัจจัย
เก็บ/
Ram
Os สายไฟ AC พาณิชย์
PKG NUC# Xx Yy Z [w] [v] # ตะวัน ออก
กล่อง NUC6 C Ay H L
หมาย เหตุ ตารางข้างต้นจะมี Intel NUC รหัสผลิตภัณฑ์สามรหัสเพื่อสาธิตหมวดหมู่ที่ค่าแต่ละส่วน/ส่วนต่อท้ายไม่รวมอยู่ด้วย เมื่อต้องการค้นหารายการค่าทั้งหมด ให้ดูตารางคําจํากัดความด้านล่าง

ตารางคําจํากัดความ

ส่วน/ส่วนต่อท้ายของรหัสผลิตภัณฑ์ คำ อธิบาย
ประเภทของแพ็คเกจ BOX หรือ BX หรือ R = กล่องสําหรับร้านค้าปลีก (ชุดเดียว)
BLK หรือ B หรือ BK = แพ็คเกจแบบ Bulk
PP หรือ P = ตัวอย่างก่อนการผลิต
รุ่น NUC NUC Generation สอดคล้องกับเจนเนอเรชั่นของโปรเซสเซอร์
Cpu ประเภทโปรเซสเซอร์:

A = Atom®
C = Celeron®
P = Pentium®
i3 = คอร์™ i3
i5 = คอร์™ i5
i7 = คอร์™ i7
i9 = คอร์™ i9
v5 = Core™ i5 vPro™
v7 = Core™ i7 vPro™
vX = Xeon® vPro™

ครอบครัว รหัสตระกูล NUC 2 ตัวอักษร
ฟอร์มแฟคเตอร์ ฟอร์มแฟคเตอร์ NUC และประเภทอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล:

B = Board เท่านั้น (ไม่มีแชสซี พาวเวอร์ซัพพลาย ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เสริม)
K = Slim Kit (ช่องใส่ไดรฟ์ no 2.5")
H = ชุดไดรฟ์สูง (มีช่องใส่ไดรฟ์ 2.5")
S = ระบบ L101 สูง (ชุดที่มี RAM, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และระบบปฏิบัติการ)
X = โครงเครื่องเพิ่มขยาย PCIe X16

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล/RAM

[สําหรับ L7/L8/L9/L10 NUC]
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล / RAM ต่อท้าย:

A = 256GB NVMe SSD, 1TB HDD, RAM 16GB
C = 256GB NVMe SSD, 1TB HDD, RAM 8GB
F (XF) = 1TB HDD, หน่วยความจํา Intel® Optane™ 16GB, RAM 4GB (8GB สําหรับ NUC10)
G (XG) = 2TB HDD, หน่วยความจํา Intel® Optane™ 32GB, RAM 8GB
J = 1TB HDD, หน่วยความจํา Intel® Optane™ 16GB, RAM 8GB
L = 32GB eMMC, RAM 4GB
M = 1TB HDD, RAM 8GB
N = 1TB HDD, RAM 4GB
O = 256GB SSD, RAM 4GB
P = 256GB SSD, RAM 8GB
Q = 512GB SSD, RAM 16GB
R = 64GB eMMC, RAM 4GB
T = 128GB SSD, RAM 4GB
U = 2TB SSD, RAM 16GB
V = 1TB SSD, RAM 16GB
W = 512GB SSD, RAM 8GB
Z = 128GB SSD, 1TB HDD
X = ไม่มีที่เก็บข้อมูล
X1 = ชุดพิเศษของ NUC เจนเนอเรชั่น 7 - หน่วยความจํา Intel® Optane™ 16GB, ไม่มี RAM, ไม่มีระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ก่อน

Os

[สําหรับ L10 NUC เท่านั้น]
ส่วนต่อท้ายระบบปฏิบัติการ:

A = หน้าหลัก Windows® 10
C = Windows® 10 Pro
U = Windows® 10 Pro ที่ใช้ Intel® Unite

สายไฟ AC

ต่อท้ายสายไฟ AC:

<null> = ไม่มีสายให้มา
1 = รวมสายไฟสหรัฐอเมริกา
2 = รวมสายไฟ EU
3 = รวมสายไฟ UK
4 = รวมสาย AU
5 = รวมสายไฟ IN
6 = รวมสายไฟ CN
7 = รวมสาย CH
8 = รวมสาย AR
9 = รวมสายไฟ JP/TW

พาณิชย์ E - อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น - สําหรับ NUC เชิงพาณิชย์เท่านั้น
หมาย เหตุ ตาราง Definitions ด้านบนแสดงรายการค่ารหัสผลิตภัณฑ์ปัจจุบันทั้งหมดสําหรับ Intel NUC ที่ใช้งานอยู่ หากรหัสผลิตภัณฑ์ Intel NUC ของคุณแตกต่างออกไป โปรดดู ที่ไซต์ฝ่ายสนับสนุน ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

1L10 - Intel® Mini PC มาพร้อมกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หน่วยความจํา และระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ก่อน