สาธิต: วิธีนําทางหรือใช้Intel® Server Configurator Tool

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000031125

12/07/2022

หมาย เหตุ

Intel® Server Configurator Toolถูกย้ายไปยังแอปพลิเคชันใหม่ที่มีอยู่ที่ Server Configurator & Compatibility Tools

Intel ให้การสนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้กับฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (หน่วยความจํา การ์ดเสริม และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล) ที่ระบุไว้ใน Server Configurator & Compatibility Tools

 

การสาธิตนี้จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีสํารวจหรือใช้Intel® Server Configurator Toolในส่วนที่รองรับฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว (THOL):

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®