ฉันจําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessในระบบ Windows® 10 หรือไม่

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000031026

09/06/2022

ประกาศสําคัญ

ซอฟต์แวร์ wiFi Intel® PROSet/Wireless รุ่นเก่าและเวอร์ชัน DCH ถูกวางไว้ในสถานะ End-Of Life (EOL) ตั้งแต่เวอร์ชันแพ็คเกจซอฟต์แวร์ 21.50.X เป็นต้นไป

อะแดปเตอร์ไร้สายของคุณไม่จําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessใน Windows® 10 ดังนั้นเราไม่แนะนําให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessบน Windows® 10 เว้นแต่ว่าคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นด้านล่าง

ตั้งแต่เวอร์ชั่น 20.120 ใน Windows® 10 จะมีแพ็คเกจการติดตั้งเฉพาะไดรเวอร์อยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และคุณสมบัติที่รองรับได้มีการพัฒนา (หรือถูกตัดออก) ตลอดหลายปีที่ผ่านมาและในเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ Windows(OS) ที่แตกต่างกัน

ใน Windows® 10 ซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless รองรับคุณสมบัติต่อไปนี้:

 • เครื่องมือผู้ดูแลระบบไอที
 • Cisco* Compatible Extensions (CCX) สําหรับการรักษาความปลอดภัยขององค์กร (ไม่ได้รวมอยู่ในเวอร์ชัน ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless 20.90 และใหม่กว่าอีกต่อไป)
 • Application Programmable Interface (API) ที่ตั้งค่าไว้สําหรับผู้ผลิตระบบเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่โต้ตอบกับอะแดปเตอร์ Wi-Fi และแพลตฟอร์ม
 • ฟังก์ชันเสริม "การซิงค์โปรไฟล์" (ใช้ได้กับระบบ Intel® vPro™ เท่านั้น)

ข้อยกเว้น:
หากคุณอยู่ในหมวดหมู่ผู้ใช้หนึ่งในสองประเภทต่อไปนี้:

  • ผู้ผลิตระบบของคุณได้ทําการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessในระบบของคุณไว้ล่วงหน้า
  • คุณเป็นผู้ดูแลระบบไอทีที่ต้องการอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติข้างต้น

  เราขอแนะนําให้คุณรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessจากผู้ผลิตระบบของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้รับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessจากดาวน์โหลดผู้ดูแลระบบไอที

   

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless