ฉันจําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless บนระบบ Windows® 10 หรือไม่

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000031026

08/09/2023

ประกาศสําคัญ

เวอร์ชั่นดั้งเดิมของซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi และ DCH อยู่ในสถานะ End-of Life (EOL) โดยเริ่มตั้งแต่เวอร์ชันแพ็คเกจซอฟต์แวร์ 21.50.X เป็นต้นไป

อะแดปเตอร์ไร้สายของคุณไม่จําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ใน Windows® 10 ดังนั้นเราไม่แนะนําให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ใน Windows® 10 เว้นแต่คุณจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นด้านล่าง

ตั้งแต่เวอร์ชั่น 20.120 ใน Windows® 10 เป็นต้นไป จะมีแพ็คเกจการติดตั้งไดรเวอร์โดยเฉพาะอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และคุณสมบัติที่รองรับได้พัฒนา (หรือเลิกใช้งานแล้ว) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในระบบปฏิบัติการ Windows (OS) เวอร์ชันต่างๆ

ใน Windows® 10 ซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless รองรับฟีเจอร์ต่อไปนี้:

 • เครื่องมือผู้ดูแลระบบ IT
 • Cisco* Compatible Extensions (CCX) เพื่อความปลอดภัยระดับองค์กร (ไม่มีให้มาใน ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless เวอร์ชัน 20.90 และใหม่กว่า)
 • ชุด Application Programmable Interface (API) สําหรับผู้ผลิตระบบเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่โต้ตอบกับอะแดปเตอร์ Wi-Fi และแพลตฟอร์ม
 • ฟังก์ชันการทํางานทางเลือก "Profile Sync" (ใช้ได้กับระบบ Intel® vPro™ เท่านั้น)

ข้อยกเว้น:
ถ้าคุณอยู่ในหนึ่งในสองประเภทผู้ใช้ต่อไปนี้:

  • ผู้ผลิตระบบของคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless บนระบบของคุณไว้ล่วงหน้า
  • คุณเป็นผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องการคุณสมบัติที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

  เราขอแนะนําให้คุณรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless จากผู้ผลิตระบบของคุณ แต่คุณอาจได้รับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless จาก ดาวน์โหลดผู้ดูแลระบบ IT ด้วย

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless