ID บทความ: 000030990 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 25/07/2023

ข้อผิดพลาด: "ไม่มีอุปกรณ์เอาต์พุตเสียงติดตั้งไว้" หลังจากอัปเดต Windows® 10

สิ่งแวดล้อม

ระบบเสียง HD Intel®

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ปัญหาที่เสียง HDMI หยุดทํางานหลังจากติดตั้งการอัปเดต Windows® 10

คำอธิบาย

เสียงไม่ทํางาน โดยระบุว่า "ไม่มีอุปกรณ์เอาต์พุตเสียงติดตั้งอยู่"
ในตัวจัดการอุปกรณ์ ภายใต้ตัวควบคุมเสียง วิดีโอและเกม ระบบเสียงหรือระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel Intel® อาจมีเครื่องหมายอัศเจรีย์

ความละเอียด

หากพบปัญหานี้ในตัวจัดการอุปกรณ์ที่มี Realtek Audio ภายใต้ Sound, วิดีโอ และตัวควบคุมเกม:

เยี่ยมชมไซต์ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่อติดตั้งไดรเวอร์เสียงล่าสุดสําหรับระบบของคุณ

หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียงหรือระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel จอแสดงผล Intel® R ให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เสียง:

 1. กด Windows + X และเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. ขยายส่วน เสียง วิดีโอ และตัวควบคุมเกม
 3. คลิกขวาที่ ระบบเสียงของหน่วยแสดงผล Intel® หรือ ระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel แล้วเลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์

  Uninstall device

 4. คลิก ใช่ เมื่อระบบถามเพื่อยืนยัน และเริ่มต้น Windows ใหม่

จากนั้น ให้ติดตั้งไดรเวอร์เสียงใหม่ ไดรเวอร์เสียงของ Intel มาพร้อมกับไดรเวอร์กราฟิก เมื่อต้องการติดตั้งไดรเวอร์เสียงใหม่ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมาย เหตุเราจัดหาไดรเวอร์กราฟิกทั่วไปไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ทําการปรับแต่งหรือทําการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับซอฟต์แวร์ไดรเวอร์กราฟิกหรือบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันไม่ได้ของการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนและใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ที่จัดทําโดยผู้ผลิตเหล่านั้น
 1. ค้นหาไดรเวอร์ Intel® Graphics Windows* DCH ล่าสุดจาก ศูนย์ดาวน์โหลด
 2. เลือกไดรเวอร์ล่าสุดจากเมนูดรอปดาวน์ใต้ เวอร์ชั่น

  Select the latest driver

 3. ดาวน์โหลดไฟล์เรียกทํางาน (.exe) ที่ด้านล่างส่วน การดาวน์โหลดที่พร้อมใช้งาน

  Download the executable

 4. กด Windows + X และเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 5. คลิกใช่ หากมีพร้อมท์เพื่อขออนุญาตจากการควบคุมบัญชีผู้ใช้
 6. ขยายส่วน เสียง วิดีโอ และตัวควบคุมเกม
 7. คลิกขวาที่ ระบบเสียงของหน่วยแสดงผล Intel® หรือ ระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel และเลือก อัปเดตไดรเวอร์

  Update Driver

 8. คลิก เรียกดูคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ไดรเวอร์

  Browse my computer for driver software

 9. คลิก ให้ฉันเลือกจากรายการไดรเวอร์ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

  Let me pick from a list of available drivers on my computer

 10. เลือก ไดรเวอร์เสียงและ คลิก ถัดไป ตอนนี้ไดร์เวอร์ก็จะถูกติดตั้ง

  example image

 11. รีสตาร์ท คอมพิวเตอร์

คุณยังสามารถลองค้นหาการอัปเดต Windows ได้ด้วย:

 1. เลือก เมนูเริ่ม ตามด้วยไอคอนรูปเฟือง/การตั้งค่าทางด้านซ้าย
 2. เลือก การปรับปรุง & ความปลอดภัย
 3. เลือก Windows Update ทางด้านซ้าย
 4. ตรวจหาการอัปเดต Windows 10/11 ใหม่ โดยการเลือก ตรวจหาการอัปเดต

ใน Windows 10 การดาวน์โหลดและการติดตั้งการอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติและจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากตรวจสอบหรือด้วยการอัปเดตบางอย่างในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 3 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้