ID บทความ: 000030990 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 29/07/2022

ข้อผิดพลาด: "ไม่มีอุปกรณ์เอาต์พุตเสียงถูกติดตั้ง" หลังจากการอัปเดต Windows® 10

สิ่งแวดล้อม

ระบบเสียง HD Intel®

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ปัญหาที่ระบบเสียง HDMI หยุดทํางานหลังจากติดตั้งการอัปเดต Windows® 10

คำอธิบาย

เสียงไม่ทํางาน โดยระบุว่า "ไม่มีอุปกรณ์เอาต์พุตเสียงออกติดตั้งอยู่"
ใน Device Manager ภายใต้ตัวควบคุมเสียง วิดีโอและเกม อุปกรณ์เสียงหรือระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intelของจอแสดงผล Intel® อาจมีเครื่องหมายตกใจ

วิธีแก้ไข

หากพบปัญหานี้ในตัวจัดการอุปกรณ์ด้วย ระบบเสียง Realtek ภาย ใต้ คอนโทรลเลอร์เสียง วิดีโอ และเกม เยี่ยมชมของคุณ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ไซต์เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เสียงล่าสุดสําหรับระบบของคุณ หากพบปัญหาด้วย ระบบเสียงของจอแสดงผล Intel® หรือ ระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel, ดําเนินการต่อด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนอื่นให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เสียง:

 1. กด Windows + X และ เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. ขยายส่วนของ Sound, video และ game controllers
 3. คลิ กขวา ระบบเสียงของหน่วยแสดงผล Intel® หรือ ระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel และ เลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์.

  Uninstall device

 4. คลิก ใช่ เมื่อระบบขอการยืนยันและ รีสตาร์ต Windows

จากนั้น ให้ติดตั้งไดรเวอร์เสียงใหม่ ไดรเวอร์เสียงของ Intel มาพร้อมกับไดรเวอร์กราฟิก หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์เสียงใหม่ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมาย เหตุเราจัดหาไดรเวอร์กราฟิกทั่วไปสําหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การปรับแต่งที่ผสานรวม หรือทําการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับซอฟต์แวร์ไดรเวอร์กราฟิกหรือบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันไม่ได้ของการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนและใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ที่จัดทําโดยผู้ผลิตเหล่านั้น
 1. ค้นหาไดรเวอร์ Intel® Graphics Windows* DCH ล่าสุดจากศูนย์ดาวน์โหลด
 2. เลือก ไดรเวอร์ล่าสุดจากเมนูแบบเลื่อนลงด้านล่าง เวอร์ชัน.

  Select the latest driver

 3. ดาวน์โหลด ไฟล์ปฏิบัติการ (.exe) ด้านล่าง การดาวน์โหลดที่มีอยู่ ส่วน

  Download the executable

 4. กด Windows + X และ เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 5. คลิกใช่ หากมีพรอมท์ให้ขออนุญาตจากการควบคุมบัญชีผู้ใช้
 6. ขยายส่วนของ Sound, video และ game controllers
 7. คลิ กขวา ระบบเสียงของหน่วยแสดงผล Intel® หรือ ระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel และ เลือก อัปเดตไดรเวอร์

  Update Driver

 8. คลิ ก เรียกดูคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อหาซอฟต์แวร์ไดรเวอร์.

  Browse my computer for driver software

 9. คลิ ก ให้ฉันเลือกจากรายการไดรเวอร์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของฉัน.

  Let me pick from a list of available drivers on my computer

 10. เลือก ไดรเวอร์เสียงและ คลิ ก ถัด ไป. ขณะนี้ไดร์เวอร์กําลังถูกติดตั้ง

  example image

 11. รีสตาร์ต คอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณยังสามารถลองตรวจหาการอัปเดต Windows:

 1. เลือก เมนู เริ่ม ตามด้วยไอคอนการตั้งค่า/เฟืองทางด้านซ้าย
 2. เลือก อัปเดตและความปลอดภัย
 3. เลือก การอัปเดต Windows ทางด้านซ้าย
 4. ตรวจหาการอัปเดต Windows 10/11 ใหม่โดยเลือกตรวจหาการอัปเดต 

ใน Windows 10 การดาวน์โหลดและการติดตั้งการอัปเดตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากตรวจสอบหรือด้วยการอัปเดตบางอย่างในแต่ละครั้งเมื่อคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 3 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้