ข้อมูลเกี่ยวกับIntel® Easy Streaming Wizard

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000030677

26/01/2022

Open Broadcaster Software (OBS) อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการกําหนดค่าการสตรีมอย่างสมบูรณ์ ต้องปรับ OBS เพื่อให้ได้ความสามารถในการเข้ารหัส แบนด์วิดธ์ที่มีอยู่ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมโครโฟนและกล้อง

ตัวช่วยนี้จะปรับการตั้งค่าให้ง่ายขึ้นโดยการกําหนดค่าและการปรับแต่ง OBS ในกระบวนการง่ายๆ ตามขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณสตรีมและบันทึกได้อย่างรวดเร็ว

Click or the question for details:

ประโยชน์ของการใช้Intel® Easy Streaming Wizardมีอะไรบ้าง สิทธิประโยชน์บางประการ:
  • ซึ่งช่วยในการตั้งค่าพีซีสําหรับการสตรีมในไม่กี่นาที ไม่ใช่ชั่วโมงหรือวัน
  • โดยจะกําหนดค่าและปรับแต่งบริการสตรีมมิ่ง (Twitch, YouTube, Mixer) โดยอัตโนมัติภายในตัวช่วย
  • It optimizes Intel® Core™ processor for encoding, sound, bandwidth, and other features to determine the best streaming quality possible.
  • It scales with more cores and threads to improve quality of the live stream.
ข้อกําหนดขั้นต่ําของระบบคืออะไร นี่เป็นข้อกําหนดขั้นต่ําของระบบสําหรับตัวช่วยสร้างนี้:
What operating systems are supported?

Windows® 10, 64-bit operating system.

ระบบปฏิบัติการ Windows 11*, 64-บิต

What streaming services are supported? ดู หน้าดาวน์โหลด สําหรับรายการบริการสตรีมที่รองรับ
ฉันต้องมีบัญชีที่มีอยู่พร้อมบริการสตรีมมิ่งของฉันหรือไม่ คุณจําเป็นต้องมีบัญชีที่มีอยู่พร้อมบริการสตรีมมิ่งเพื่อทําการกําหนดค่าให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากคุณยังไม่มีบัญชี ตัวช่วยสร้างจะมีโอกาสสร้างบัญชีในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
ฉันจําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Open Broadcaster (OBS) หรือไม่ ไม่ คุณไม่จําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Open Broadcaster (OBS) OBS เวอร์ชั่นล่าสุดที่รองรับจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติระหว่างการติดตั้ง Easy Streaming Wizard หากมีการติดตั้ง OBS ไว้ก่อนหน้านี้ Easy Streaming Wizard จะใช้การติดตั้งที่มีอยู่
ซอฟต์แวร์ออกอากาศแบบเปิด (OBS) เวอร์ชันใดที่รองรับ ดู หมายเหตุรีลีส สําหรับ OBS เวอร์ชันล่าสุดที่รองรับ ตัวช่วยจะแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหากมีการติดตั้งเวอร์ชันเก่า
ฉันจะดาวน์โหลดIntel® Easy Streaming Wizardได้ที่ไหนDownload the wizard from the Download Center.
ทําไมตัวติดตั้งIntel® Easy Streaming Wizardระบุว่าไม่รองรับโปรเซสเซอร์ของฉัน หากโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับใน หน้าศูนย์ดาวน์โหลด จากนั้นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือบุคคลที่สามอาจทําให้ตัวติดตั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
Intel สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ผู้ออกอากาศแบบเปิด (OBS) ได้หรือไม่ ไม่ Intel ไม่ตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ผู้ออกอากาศแบบเปิด (OBS) ลุยเลย ความช่วยเหลือ OBS for more information.
Does Intel Easy Streaming Wizard require an Internet connection? Yes. Verify that the Internet connection meets the minimum requirements for streaming (2500kbit upload). This can be verified in the Intel Easy Streaming Wizard application or at speedtest.net. If your Internet connection does not meet this requirement, troubleshoot these issues with your Internet service provider (ISP).
I have additional questions. Who do I contact? สําหรับคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel.
มีโปรเซสเซอร์ Intel รุ่นใดบ้างที่รองรับ See the list of supported processors on the หน้า ศูนย์การดาวน์โหลด.
ทําไมการอัปเดตอัตโนมัติจึงถูกปิดใน OBS Auto update is turned off in OBS after the Intel Easy Streaming Wizard runs and configures the system for optimal streaming. Downloading a newer version of OBS may interfere with the Intel Easy Streaming Wizard configuration already setup for OBS. The Intel Easy Streaming Wizard is frequently updated with new features and will evaluate all new versions of OBS to ensure the optimal version of OBS.