คู่มือการติดตั้งคีย์การอัปเกรด Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000030447

31/03/2023

คู่มือการติดตั้งคีย์การอัปเกรด Intel® VROC (PDF) PDF icon
คู่มือการติดตั้งคีย์การอัปเกรด Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

ขนาด: 733 KB
วันที่: มีนาคม 2017

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีกําหนดค่าวิดีโอ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)