คู่มือผู้ใช้ Intel® Virtual RAID on CPU

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000030445

14/07/2020

ด้านล่างเป็นคู่มือผู้ใช้สำหรับ Windows *, Linux * และ ESXi * รุ่น Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

เนื่องตั้งแต่ Intel® VROC Linux ถูกส่งผ่านการกระจายของผู้จัดจำหน่ายระบบปฏิบัติการคู่มือผู้ใช้จะมีการเปิดตัวเฉพาะระหว่างการเผยแพร่ Intel® VROC หลัก

สำหรับ Windows Intel® VROC จะมีการเผยแพร่คู่มือผู้ใช้ใหม่ในทุกการเผยแพร่หลักและรองพร้อมกับแพคเกจโปรแกรมควบคุมแบบแยก

สำหรับ ESXi ผลิตภัณฑ์ Intel®ไม่มีคุณสมบัติ RAID Intel® VROC แบบเต็มรูปแบบดังนั้นจึงมีการติดฉลากไดรเวอร์ NVMe ที่เปิดใช้งาน Intel® VMD สำหรับ ESXi  คู่มือผู้ใช้ใหม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกรุ่นหลักและรองพร้อมกับแพคเกจโปรแกรมควบคุมแบบแยก

ในทุกกรณีคู่มือผู้ใช้สำหรับรุ่นล่าสุดที่มีอยู่มีให้ไว้ด้านล่าง

คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Windows (PDF)PDF icon
ปรับปรุง: 010
ขนาด: ๓.๘๘ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๒๐

คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Linux (PDF)PDF icon
ที่ปรับปรุง: 003
ขนาดไฟล์: 546KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๒๐

ไดรเวอร์ NVMe แบบ Intel® VMD ที่ใช้งานได้สำหรับคู่มือผู้ใช้ VMware ESXi (PDF)PDF icon
ฉบับปรับปรุง: 001
ขนาดไฟล์: 635KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๙