อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® รองรับโหมด Master หรือ AP หรือไม่

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000030429

21/01/2022

อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ปัจจุบันทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เฉพาะสําหรับไคลเอ็นต์และไม่รองรับโหมด Master หรือAP
อะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel สามารถรองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Direct (peer-to-peer) หรือฮอตสปอตได้