ประเทศผู้ผลิตอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000030287

16/03/2023

ตารางนี้แสดงรายการประเทศผู้ผลิตสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet รุ่นที่จําหน่ายปลีกอยู่:

หมาย เหตุ

Intel ได้เพิ่มสถานที่ผลิตในประเทศจีนและผลิตภัณฑ์บางอย่างจะผลิตทั้งในมาเลเซียและจีน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PCN)

 

มาเลเซียไทย

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA1
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA2
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-2CQDA2

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA2T

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA2
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA4
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA2 สําหรับ OCP 3.0

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA4T

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T2L
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T4L
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T2L สําหรับ OCP 3.0
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T4L สําหรับ OCP 3.0

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X722-DA2
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X722-DA4

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network XL710-QDA1
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network XL710-QDA2
Intel® Ethernet Server Adapter XL710-QDA1 สําหรับ OCP
Intel® Ethernet Server Adapter XL710-QDA2 สําหรับ OCP

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA1
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA1 สําหรับ OCP
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2 สําหรับ OCP

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA2
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA4
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-T4
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-DA2 สําหรับ OCP 3.0
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-DA4 สําหรับ OCP 3.0
Intel® Ethernet Server Adapter X710-DA2 สําหรับ OCP
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-DA2 สําหรับ OCP, ประเภท 1

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network I350-T4 สําหรับ OCP 3.0
Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2
Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2
Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2
Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4
Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4
Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2
Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X540 - T1
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X540 - T2

อะแดปเตอร์ Intel® vRAN Accelerator ACC100
อะแดปเตอร์ Intel® QuickAssist 8960/8970

Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter
อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Gigabit ET2 Quad Port
อะแด็ปเตอร์เครื่องเดสก์ทอป Intel® PRO/1000 GT

โมดูลออปติก

E10GSFPSR
E10GSFPSRG1P5
E10GSFPSRG2P5
E10GSFPSRX
E10GSFPLR
E25GSFP28SRX
E25GSFP28SR
E25GSFP28LRX
E40GQSFPSR
E40GQSFPLR
E100GQSFP28SRX
E100GQSFP28LRX

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA1 สําหรับ OCP
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA1 สําหรับ OCP 3.0
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA2 สําหรับ OCP 3.0

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA4 สําหรับ OCP 3.0

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network I225-T1

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X550-T2
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X550-T1

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X520 - SR2
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X520 - SR1
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X520 - LR1
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X520 - DA2

Intel® Gigabit CT Desktop Adapter

จีน

โมดูล Intel® 82599EB 10GbE I/O พอร์ตคู่ AXX10GBNIAIOM

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-DA2

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA2
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710-DA1

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2
Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2

โมดูลออปติก

E10GSFPSR
E10GSFPSRG1P5
E10GSFPSRG2P5
E10GSFPLR

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ประเทศผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet
ดัชนีข้อมูลกฎระเบียบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet
คําประกาศความสอดคล้องสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet
คําอธิบายฉลากผลิตภัณฑ์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet