คู่มือการผสานรวมระบบและบริการสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000WFTF

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000030271

08/04/2019

คู่มือการผสานรวมระบบและบริการระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ R2000WFTF (PDF)PDF icon
คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาด: ๙.๗๖ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่อิงจากตระกูลผลิตภัณฑ์ R2000WFTF