เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i3RYHS

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000030217

07/02/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i3RYHS: