เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i3RYHS

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000030217

25/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i3RYHS ของคุณ: