ID บทความ: 000030117 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 08/07/2021

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้กล้องถ่ายรูปIntel® RealSense™ระยะชัดลึกซีรี่ส์ D400 กับสายเคเบิล USB อื่น

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีใช้สายเคเบิล USB Type C อื่นIntel® RealSense™ระยะชัดลึก ซีรี่ส์ D400

คำอธิบาย

Intel® RealSense™ระยะชัดลึก D415 - จะใช้งานร่วมกับสาย USB Type C อื่นๆ ได้ เหมือนกับกล้องที่ให้มาจะสั้นเกินไปและแข็ง ฉันไม่ลองใช้สายเคเบิล USB C อื่นๆ แต่ไม่รู้จักกล้อง คุณสามารถใส่สายเคเบิลทดแทนที่เหมาะสมที่สามารถใช้ได้หรือไม่

ความละเอียด

ขอแนะนาให้ใช้สายเคเบิลที่มาพร้อมกับกล้อง
มีผู้ใช้ RealSense ที่ได้ใช้กล้อง RealSense กับสายเคเบิล USB Type C ประเภทอื่นสมารถสได้สาเสมอ แต่โซลูชันเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดย Intel ซึ่งหมายความว่าอาจหรืออาจใช้ไม่ได้
นี่เป็น ตัวอย่าง RealSense D435 ที่ใช้กับสายเคเบิล Newnex*

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้