เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC8i7HVK

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000030001

07/02/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit NUC8i7HVK ของคุณ

 

หมาย เหตุIntel NUC นี้จำเป็นต้องมีการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก® Intel และไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง