เอกสารข้อบังคับสำหรับ Intel® NUC Mini Pc NUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVA และ NUC8i7HVKVAW

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000029481

12/08/2020

ใบรับรองและประกาศอธิบายถึงเครื่องหมายกำกับดูแลและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับ:

  • Intel® NUC 8 Business-NUC8i7HNKQC (NUC8HN รุ่นกำกับดูแล)
  • Intel® NUC 8 NUC8i7HVKVA (รุ่นกำกับดูแล NUC8HV)
  • Intel® NUC 8 NUC8i7HVKVAW (รุ่นกำกับดูแล NUC8HV)

บางประเทศจำเป็นต้องมีการรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ Intel® NUCs ที่ระบุไว้ด้านบนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ L10 ซึ่งหมายความว่าพวกเขาประกอบด้วย:

  • ความ ทรง จำ
  • ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล
  • ระบบปฏิบัติการ (Windows® 10 Home หรือ Pro)
ภูมิภาคผลิตภัณฑ์เอกสารกำกับดูแล
ทุกภูมิภาคNUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVA,
NUC8i7HVKVAW
เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ PDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๓๔ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
การประกาศเรื่องความสอดคล้องของ Intel PDF icon
ขนาดไฟล์:๖๖ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๘
ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
จีนNUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVA,
NUC8i7HVKVAW
ใบรับรองความปลอดภัย CCC EMC PDF icon
ขนาด: ๑.๓๑ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAWใบรับรอง RF PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๓๕ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
NUC8i7HNKQCใบรับรอง RF SRRC PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๓๘ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
ชิลีNUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVAใบรับรอง RF SUBTEL PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๘๙ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
คอสตาริก้าNUC8i7HNKQCใบรับรอง RF SUTEL PDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๙๙ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑
NUC8i7HVKVAใบรับรอง RF SUTEL PDF icon
ขนาดไฟล์: ๔๓๔ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
เอกวาดอร์NUC8i7HNKQCใบรับรอง RF arcotel PDF icon
ขนาดไฟล์: ๑๓๔ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVAใบรับรอง RF arcotel PDF icon
ขนาดไฟล์: ๑๕๙ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
LebanonNUC8i7HNKQCใบรับรอง MoT RF PDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๐๓ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVAใบรับรอง MoT RF PDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๐๑ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
โมร็อคโคNUC8i7HNKQCใบรับรอง RF ANRT PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๙๖ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVAใบรับรอง RF ANRT PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๙๙ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
ฟิลิปปินส์NUC8i7HNKQCใบรับรอง NTC RF PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๖๒ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVAใบรับรอง NTC RF PDF icon
ขนาดไฟล์: ๒๖๐ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
สิงคโปร์NUC8i7HNKQCคำประกาศเรื่องความสอดคล้อง PDF icon
ขนาดไฟล์: ๕๘๙ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVAคำประกาศเรื่องความสอดคล้อง PDF icon
ขนาดไฟล์: ๕๘๖ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
ศรีลังกาNUC8i7HNKQCใบรับรอง TRCSL RF PDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๔๘ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVAใบรับรอง TRCSL RF PDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๔๕ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
แอฟริกาใต้NUC8i7HNxใบรับรอง NRCS PDF icon
ขนาดไฟล์:๗๑ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๙
ไทยNUC8i7HNKQCคำประกาศเรื่องความสอดคล้อง PDF icon
ขนาด: ๔.๗ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVAคำประกาศเรื่องความสอดคล้องPDF icon
ขนาด: ๕.๒ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
อุรุกวัยNUC8i7HNKQCใบรับรอง RF URSEC PDF icon
ขนาดไฟล์: ๑๔๖ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVAใบรับรอง RF URSEC PDF icon
ขนาดไฟล์: ๑๔๗ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
เราNUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVAใบรับรอง Star Energy PDF icon
ขนาดไฟล์:๙๓ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
เวียดนามNUC8i7HNKQCใบรับรองไมโครโฟน RF PDF icon
ขนาดไฟล์: ๙๘๑ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘
NUC8i7HVKVAใบรับรองไมโครโฟน RF PDF icon
ขนาดไฟล์: ๙๙๘ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๘

 

ใบรับรองอื่นๆ
ใบรับรอง MSDS สำหรับแบตเตอรี่ CMOSPDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๙๖ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๒๐

 

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีข้อมูลกฎข้อบังคับสำหรับ Intel® NUC