ID บทความ: 000029339 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 13/05/2022

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ของฉันไม่ถึงความถี่ Turbo Boost สูงสุด

สิ่งแวดล้อม

โปรเซสเซอร์ Intel® ทั้งหมด

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

สาเหตุที่เป็นไปได้คือเหตุใด CPU จึงไม่ถึงความถี่สูงสุด (ความถี่เทอร์โบ)

คำอธิบาย

พบปัญหา:

  • ความถี่ของโปรเซสเซอร์ต่ํากว่าความถี่ Intel® Turbo Boost ที่ระบุไว้ใน หน้า ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ สําหรับโปรเซสเซอร์
  • ทําไมระบบของฉันถึงไม่ถึงความถี่สูงสุดของเทอร์โบ ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร
วิธีแก้ไข

โปรเซสเซอร์ไม่ทํางานที่ความถี่สูงสุดตลอดเวลา โปรเซสเซอร์จะเลือกความถี่ที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความต้องการเวิร์คโหลด หากความต้องการเวิร์คโหลดสูงและไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพ โปรเซสเซอร์อาจทํางานที่หรือใกล้เคียงกับความถี่เทอร์โบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพที่จะป้องกันไม่ให้โปรเซสเซอร์ไปถึงความถี่เทอร์โบสูงสุด ตัวอย่างของข้อจํากัดทางกายภาพของโปรเซสเซอร์อาจเป็นโซลูชันการส่งมอบพลังงานและความร้อน
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ของคุณเหมาะสมกับระบบของคุณ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า BIOS ของคุณทันสมัยและ/หรือรีเซ็ต BIOS เป็นค่าเริ่มต้น
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดใช้งานตัวเลือก Turbo (หากมีใน BIOS) โดยทั่วไปควรเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ดูผู้ผลิตเมนบอร์ด/BIOS ของคุณเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Turbo ใน BIOS
หมาย เหตุมีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการทํางานของโปรเซสเซอร์ เช่น ระบบร้อนเกินไป ตัวเลือกฮีทซิงค์พัดลมที่เหมาะสม พาวเวอร์ซัพพลายที่เพียงพอ และเวิร์คโหลด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 38 ผลิตภัณฑ์

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้