ID บทความ: 000029221 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 13/07/2022

วิธีการปิดใช้งานการเร่งความเร็ว CPU

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

คู่มืออ้างอิงสําหรับคุณสมบัติการจํากัด CPU บนมาเธอร์บอร์ดของ OEM

คำอธิบาย

ความถี่ของ CPU ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากการจํากัด

ความละเอียด

ติดต่อผู้จําหน่ายมาเธอร์บอร์ดของคุณสําหรับระบบที่สร้างขึ้นเอง ติดต่อ OEM ของคุณสําหรับการสนับสนุนแล็ปท็อป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้