การปักหมุดไฟล์ โฟลเดอร์ หรือแอปพลิเคชันสําหรับการเร่งความเร็วของระบบด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000028779

12/07/2022

หมาย เหตุไม่รองรับการปักหมุดบนแพลตฟอร์มเจนเนอเรชั่น 12 และไดรเวอร์ Intel RST 19.x

 

บทความนี้อธิบายถึงการปักหมุด ข้อกําหนดของซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์สําหรับการปักหมุด และวิธีการใช้การปักหมุดกับหน่วยความจํา Intel® Optane™

การปักหมุดคืออะไร

การปักหมุดช่วยให้สามารถเร่งความเร็วไฟล์ โฟลเดอร์ และแอพพลิเคชั่นได้ตามต้องการ

ไม่สามารถปักหมุดวัตถุอะไรได้บ้าง

ไม่สามารถปักหมุดวัตถุต่อไปนี้:

 • เข้าถึงอย่างรวดเร็ว
 • พีซีเครื่องนี้
 • ไดเรกทอรีรากของดิสก์ใดๆ (เช่น ดิสก์ภายใน (C:))
 • แผงควบคุม
 • โฟลเดอร์ไลบรารี
 • วัตถุเครือข่าย
 • ถังรีไซเคิล
 • ทาง ลัด

ข้อกําหนดสําหรับการปักหมุดเมื่อเปิดใช้งานการเร่งความเร็วแล้ว

 • อุปกรณ์ที่มีความจุ 32GB หรือหน่วยความจําIntel® Optane™สูงกว่า
 • การปักหมุดจะมีให้เมื่อเร่งความเร็วไดรฟ์ระบบ/ไดรฟ์สําหรับเริ่มต้นระบบ (ไดรฟ์/มีเดีย/พาร์ทิชันที่มีระบบปฏิบัติการอยู่เท่านั้น)
  หมาย เหตุการปักหมุดจะใช้ได้กับข้อมูลที่อยู่ในพาร์ติชันเดียวกันของไดรฟ์ระบบปฏิบัติการที่กําลังเร่งความเร็วเท่านั้น ไม่รองรับข้อมูลบนพาร์ติชันแยกต่างหาก
 • ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) ค้นหา ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับแพลตฟอร์ม M Series ที่รองรับ.
  หมาย เหตุ
  • ตรวจสอบกับผู้ผลิตระบบของคุณหรือเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุดที่รองรับผลิตภัณฑ์หน่วยความจํา Intel® Optane™ H ซีรีส์
  • ไดรเวอร์เวอร์ชั่น 19.x และสูงกว่าจะไม่รองรับฟังก์ชันการทํางานนี้
 • สามารถปักหมุดได้เฉพาะไฟล์ โฟลเดอร์ และแอปพลิเคชันในไดรฟ์/พาร์ทิชันที่เปิดใช้งานสําหรับการเร่งความเร็วในปัจจุบันเท่านั้น

ดูวิธีใช้คุณสมบัติการปักหมุดในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจําIntel® Optane™ด้านล่าง คําแนะนําที่ตามมาจะถือว่า

ผ่านแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนด้านล่างรายละเอียดวิธีใช้แอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™ และการจัดการที่เก็บข้อมูล ขั้นตอนคล้ายกับขั้นตอนที่คุณจะใช้ในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่สามารถใช้หน่วยความจําIntel® Optane™ได้

 1. เปิดตัวแอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™ และการจัดการที่เก็บข้อมูล
 2. คลิ ก ปัก หมุด กแท็บ ซึ่งจะนําหน้า 'การปักหมุดหน่วยความจําIntel® Optane™'
  หมาย เหตุหากหน้าต่างหมายถึงการล็อกอินในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อลากไฟล์สําหรับวาง ให้หาข้อมูลเพิ่มเติม
 3. เมื่อต้องการปักหมุด: เลือก แฟ้ม, โฟลเดอร์ หรือ โปรแกรม ประยุกต์ จาก Pin ดร็อป ดาวน์
  1. นําทางไปยังรายการที่จะปักหมุดแล้วเลือก ตกลง/เปิด
  หมาย เหตุหากเลือกโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อยและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกเร่งความเร็ว เฉพาะไฟล์ภายในโฟลเดอร์ที่เลือกเท่านั้นที่จะเร่งความเร็ว (หากเลือกโฟลเดอร์ด้วยโฟลเดอร์ย่อยเท่านั้น จะไม่มีการเร่งความเร็วไฟล์)
 4. เมื่อต้องการถอนพิน:
  1. เลือก รายการที่จะยกเลิกการปักหมอบ
  2. กดปุ่ม ยกเลิกการหยุมหยิ

 

เคล็ดลับฉบับย่อ: การหาตําแหน่งของ EXE ที่ต้องการเร่งความเร็วอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ในการกําหนดสิ่งนี้ คุณสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้กับแอปพลิเคชันโปรดของคุณ:

 1. หากคุณกําลังเลือกแอปพลิเคชัน เช่น Microsoft Word* จากหน้าต่าง เริ่ม เมนู คุณจะทําดังนี้:
  1. เปิด เมนู เริ่ม
  2. คลิกขวาที่ แอปพลิเคชัน
  3. ไปที่ ฟิลด์ เพิ่มเติม ในเมนู
  4. เลือก เปิดตําแหน่งไฟล์.
   หมาย เหตุการดําเนินการเหล่านี้อาจนําคุณไปยังตําแหน่งของทางลัด หากเป็นเช่นนั้น ให้ไปที่จุด 1 หรือ 2 ข้างต้นเพื่อค้นหาตําแหน่งของไฟล์แอปพลิเคชันจริง
 2. คุณยังสามารถเลือก คุณสมบัติ หลังจากคลิกขวาที่ทางลัด แล้วหาเส้นทางใต้ฟิลด์ เป้าหมาย
 3. คลิกขวาที่ ทางลัดของแอปพลิเคชันแล้วเลือก เปิดตําแหน่งไฟล์ การดําเนินการนี้จะเปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ exe สําหรับทางลัดนี้ (จดบันทึกพาธโฟลเดอร์ไว้ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง)

 

ผ่าน Windows File Explorer*

 1. หลังจากติดตั้งและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน (เวอร์ชั่น 16.8 หรือใหม่กว่า) แล้ว ตัวเลือกการปักหมุดจะถูกเพิ่มไปยัง Windows File Explorer
 2. เปิด ตัวสํารวจไฟล์ Windows
 3. ไปยัง โฟลเดอร์ ไฟล์ หรือแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเร่งความเร็ว
 4. คลิกขวาที่ โฟลเดอร์ ไฟล์ หรือแอปพลิเคชัน
 5. ในเมนูที่แสดงขึ้น ให้คลิกขวาที่ตัวเลือก ปักหมุดเพื่อIntel® Optane™หน่วยความจํา
 6. ตอนนี้คุณจะเห็นพินบนชื่อของโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือแอปพลิเคชันที่แสดงว่ากําลังเร่งความเร็ว และยังแสดงเป็นตัวเลือกที่ปักหมุดไว้ในแอปพลิเคชันภายใต้การปักหมุด
 7. หากต้องการถอนการหมุน ให้ทําตามขั้นตอนเดียวกันกับด้านบนและเลือกตัวเลือก 'ถอนการยึดเพื่อIntel® Optane™หน่วยความจํา'

ตัวอย่าง Pin กับ Windows File Explorer:

Pinning a folder to Intel Optane Memory

ถอนการหมุนด้วยตัวอย่าง Windows File Explorer:

Unpin from Intel Optane Memory

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รหัสและข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะเปิดใช้งานและปิดใช้งานหน่วยความจําIntel® Optane™