ID บทความ: 000028778 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 10/10/2022

ฉันจะติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ผลิตรายอื่นสําหรับ OEM NIC ได้อย่างไร

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

เรียนรู้วิธีติดต่อฝ่ายสนับสนุน OEM สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย

คำอธิบาย

ฉันมีปัญหาที่ NIC (การ์ดอินเทอร์เฟซเครือข่าย) ของฉันไม่ทํางานตามที่คาดไว้

ความละเอียด

สําหรับการสนับสนุนสําหรับ OEM (Original Equipment Manufacturer) หรืออะแดปเตอร์หรือคอนโทรลเลอร์อีเธอร์เน็ตแบบรีแบรนด์ โปรดติดต่อโดยตรง

สําหรับอะแดปเตอร์ Dell* โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์* ของพวกเขา

สําหรับอะแดปเตอร์ Lenovo โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ ของพวกเขา*

สําหรับแบรนด์ OEM อื่นๆ โปรดไปที่ รายชื่อ ผู้ผลิตระบบ* สําหรับเว็บไซต์สนับสนุนของพวกเขา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้