วิธีค้นหาชื่อรหัสสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000027640

13/07/2022

หากต้องการหาชื่อรหัสสําหรับโปรเซสเซอร์ของคุณ ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. ดหมายเลขโปรเซสเซอร์ไว้ ใช้วิธีระบุโปรเซสเซอร์ของฉัน
  2. ไปที่ การสนับสนุนหน้าผลิตภัณฑ์
  3. ค้นหา ช่องค้นหาที่มุมบนขวาของหน้าและพิมพ์หมายเลขโปรเซสเซอร์ Intel® ของคุณกด Enter
  4. ค้นหาชื่อรหัสบนหน้าโปรเซสเซอร์ และด้านล่าง สิ่งจําเป็น

ตัว อย่าง เช่น: หมายเลขโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900K

  • ไป ไปยังหน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ และ ชนิด ในช่องค้นหา i9-9900K

    Search box

  • ในหน้าผลิตภัณฑ์ของ Intel® Core™ i9-9900K และด้านล่าง สิ่ง, ค้น หาชื่อรหัส ฟิลด์ สําหรับโปรเซสเซอร์นี้ ชื่อรหัสคือ Coffee Lake.

    Locate the code name

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน