คู่มือการติดตั้งไดรฟ์ Intel® Solid State พร้อม PCIe* NVMe*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000027198

25/06/2022

หมาย เหตุ

ธุรกิจ NAND SSD ของ Intel ได้เข้าซื้อกิจการโดย SK Hynix และตอนนี้เป็น Solidigm™ ดู การเปลี่ยนแปลงของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือนี้จะช่วยคุณในกระบวนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows* สําหรับ Intel® SSD ที่ใช้อินเทอร์เฟซ PCIe* ที่มี NVMe* เป็นไดรฟ์สําหรับเริ่มต้นระบบ

คู่มือการติดตั้งการบู๊ต (PDF) PDF icon
คู่มือนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows* สําหรับ Intel® SSD ที่ใช้อินเทอร์เฟซ PCIe* NVMe* เป็นสื่อที่สามารถบู๊ตได้ในแพลตฟอร์มการประมวลผล

ขนาด: 545 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 004

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*