คู่มือการติดตั้งการบูตสําหรับไดร์ฟ Intel® Solid State PCIe* NVMe*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000027198

24/10/2022

คู่มือนี้จะช่วยคุณในกระบวนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows* สําหรับ Intel® SSD ที่ใช้อินเทอร์เฟซ PCIe* ที่มี NVMe* เป็นไดรฟ์สําหรับเริ่มต้นระบบ

คู่มือการติดตั้งการบู๊ต (PDF) PDF icon
คู่มือนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows* สําหรับ Intel® SSD ที่ใช้อินเทอร์เฟซ PCIe* NVMe* เป็นสื่อที่สามารถบู๊ตได้ในแพลตฟอร์มการประมวลผล

ขนาด: 545 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 004

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*