ID บทความ: 000027197 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/09/2021

วิธีเปิดใช้งานพอร์ตจอแสดงผลบน Intel® Server Board S1200SPL

สิ่งแวดล้อม

Intel® Server Board S1200SPLR โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v6

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการเปิดใช้งานพอร์ตจอแสดงผล

คำอธิบาย

เมื่อเสียบจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตจอแสดงผล แล้ว ไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอ

ความละเอียด

หากต้องการเปิดใช้งานวิดีโอพอร์ตจอแสดงผล ให้ทดสอบกับพอร์ต VGA และหากมีวิดีโอ ให้เข้าถึง BIOS

ไปที่ "Advance"

Screen Capture 1

เลือก "การกําหนดค่า PCI"

Screen Capture 2

คลิก "Enter" บน "จอแสดงผลหลัก" และเลือก "พอร์ตจอแสดงผล"

Screen Capture 3

คลิก "F10" และ "Y" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมาย เหตุ

บอร์ดตระกูล Intel® S1200SP ไม่รองรับ HDMI หรือ DVI (Digital Visual Interface)

หมาย เหตุ

หากไม่มีโปรเซสเซอร์ที่มีกราฟิกในตัว ตัวเลือก BIOS "พอร์ตการแสดงผล" จะไม่ปรากฏขึ้น เนื่องจากโปรเซสเซอร์รองรับพอร์ตการแสดงผล ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) หน้า 32 ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องใช้โปรเซสเซอร์ที่มีกราฟิกในตัว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้