ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2600SR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000026927

08/03/2018

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) (PDF) PDF icon
เอกสารนี้จะช่วยให้คุณมีต่อไปนี้สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2600SR:

  • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  • ฟังก์ชัน
  • สถาปัตยกรรมระดับสูง


ขนาด: ๓.๔๙ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2600SR