คู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2600SR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000026926

15/08/2018

คู่มือการกำหนดค่า (PDF) PDF icon
เอกสารอ้างอิงที่คุณใช้ในการระบุระบบ Intel แบบรวมที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับตระกูลผลิตภัณฑ์ของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2600SR

ขนาด: ๑.๒๑ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูล R2600SR ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®