การแจ้งเตือนการรับประกันคืนสินค้าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200SPO, S1200SPOR, และ S1200V3RP

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000026738

10/07/2019

ในกรณีที่จะต้องส่งคืนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPO หรือ S1200SPOR ไปยัง Intel เพื่อการรับประกัน จะต้องถอนการติดตั้งแผ่นกันหลัง (ดูภาพด้านล่าง) ก่อนที่จะดำเนินการส่งคืนบอร์ด

แผ่นกันหลังที่ถอนการติดตั้งแล้ว

แผ่นกันหลังช่วยให้สามารถขันสกรูตัวฮีทซิงค์ 1U บนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® แบบ 1U บนบอร์ดได้ บอร์ดที่ใช้เปลี่ยนใหม่จะส่งให้โดยไม่มีแผ่นกันหลังติดตั้งไว้ คุณต้องนำเอาแผ่นกันหลังกลับมาใช้ยึดฮีทซิงค์เช่นเดิม

ถอดแผ่นกันหลังจากบอร์ดด้วยคัตเตอร์หรือไขควงหัวแบน

การถอดแผ่นกันหลัง การถอดแผ่นกันหลัง การถอดแผ่นกันหลัง

ส่วนนี้ติดกาวไว้กับบอร์ด กาวที่เหลือบนแผ่นกันหลังมีเพียงพอที่จะแปะติดแผ่นกันหลังไว้กับบอร์ด RMA คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มกาวใดๆ อีกเมื่อทำการติดตั้งบอร์ดที่เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง

หรือไม่คุณก็สามารถซื้อแผ่นกันหลังโดยใช้หมายเลขชิ้นส่วนนี้: F1UE3PASSHS ช้ินส่วนนี้จะรวมแผ่นกันหลังนี้และฮีทซิงค์ 1U ด้วย

ชิ้นส่วนนี้ทำงานเข้ากันได้กับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPO, S1200SPOR, S1200V3RP, S1200V3RPO, S1200V3RPM, S2400EP2

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
อะไหล่, รายการชิ้นส่วน, และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SP, โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000S, และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000SPO