ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับตระกูล Intel® Server Board S7200AP

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000026660

29/01/2020

Intel สนับสนุนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้บนตระกูล S7200AP Intel® Server Board:

  • Red Hat * Enterprise Linux * ๗.๕
  • Red Hat * Enterprise Linux * ๗.๔
  • Red Hat * Enterprise Linux * ๗.๓
  • CentOS * ๗.๕
  • CentOS * ๗.๔
  • CentOS * ๗.๓
  • SUSE Linux Server 12 SP3
หมาย เหตุIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบปฏิบัติการเปิดแหล่งที่มา โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ในขณะนี้ไม่สนับสนุนการจำลองเสมือน