คู่มือผู้ใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Windows * Intel® RealSense™สำหรับกล้อง D400 ซีรี่ส์

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000026587

03/02/2020

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ Windows * สำหรับ Intel® RealSense™ D400 ซีรี่ส์กล้องคู่มือผู้ใช้ (PDF)PDF icon

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ Windows * สำหรับการใช้ Intel® RealSense™ D400 ซีรี่ส์
  • ชุดฮาร์ดแวร์ Intel® RealSense™ D400 ซีรี่ส์
  • เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ (DFU) สำหรับ Intel® RealSense™การตั้งค่ากล้อง D400/เฟิร์มแวร์บน Windows® 10 System Host
  • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel®ผ่านทาง Web Ticket
  • การยื่นเรื่องของชุมชน Intel® RealSense™
  • การยื่นเรื่องผ่าน GitHub

ขนาด: ๑.๒๑ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๘

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*