การรับรอง ENERGY STAR® สําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000026466

23/05/2023

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ENERGY STAR® ช่วยประหยัดเงิน

Energy Star icon

Intel® NUC ของคุณได้รับการกําหนดค่าตามค่าเริ่มต้นเพื่อใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งหมายความว่าคุณจะประหยัดเงินและช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมโดยการซื้อผลิตภัณฑ์นี้

การตั้งค่าการจัดการพลังงานเริ่มต้นในระบบนี้ถูกเลือกมาเพื่อให้สอดคล้องกับ ENERGY STAR® นอกจากนี้ โปรแกรม ENERGY STAR® ยังแนะนําการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด ไปที่ เว็บไซต์ ENERGY STAR® สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR® และค้นหาว่าผลิตภัณฑ์ ENERGY STAR® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสําหรับสภาพแวดล้อมและประหยัดเงินได้อย่างไร

หมาย เหตุ เมื่อต้องการดูการตั้งค่าการจัดการพลังงานในปัจจุบันใน Windows* 10/11 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม พิมพ์ การจัดการพลังงาน แล้วกด <Enter>

การตั้งค่าเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

ระบบตามที่ได้รับมีการนําการตั้งค่าที่แนะนํา (ด้านล่าง) ไปใช้

การตั้งค่า BIOS (ป้อนการตั้งค่า BIOS โดย กด F2 ระหว่างการเริ่มต้น หากคุณกําลังใช้ระบบนี้ที่บ้าน คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้)

 • การตรวจจับและความเร็วพัดลม CPU ― ตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ
 • หลังจากระบบคอมพิวเตอร์ล้มเหลว ― ปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อรีสตาร์ต
 • ตัวระบุสถานะ S3 ― ไฟที่ด้านหน้าของระบบจะกะพริบเปิด/ปิด (นี่คือโหมดสลีป)
 • ระบบ Wake-on-LAN S4/S5 ― จะทํางานได้ถึงการบูทแบบปกติ (สําหรับแผนก IT)

การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ (Windows® 10)

 • โหมด Display Sleep ― 10 นาที (จอแสดงผลของคุณจะว่างเปล่า)
 • โหมดปิดฮาร์ดดิสก์ ― 20 นาที
 • โหมดสลีประบบ ― โหมดไฮบริดสลีปภายใน 30 นาทีโดยผู้ใช้ไม่ได้ใช้งาน

การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ (Windows® 11)

 • ปิดจอแสดงผล ― 5 นาที (จอแสดงผลของคุณจะว่างเปล่า)
 • ทําให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป ― ภายใน 5 นาทีโดยไม่ได้ใช้งานของผู้ใช้

การปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • วิธีปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณจากโหมดสลีปของจอแสดงผลหรือ HDD ปิดเครื่อง: ย้ายเมาส์หรือกดปุ่มใดๆ บนคีย์บอร์ด
 • หากต้องการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณจากโหมดสลีประบบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องชั่วคราวแล้วปล่อย รอให้ระบบกลับมาทํางานอีกครั้งได้ 30 วินาที
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีข้อมูลกฎระเบียบสําหรับ Intel® NUC