Intel-SA-00086 สําหรับ Intel® NUC และ Intel® Compute Stick

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000026230

15/02/2024

เพื่อตอบสนองต่อคําแนะนําด้านความปลอดภัยของ Intel ล่าสุดเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการจาก Intel®และโปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® เราได้โพสต์การแก้ไขเฟิร์มแวร์ในศูนย์ดาวน์โหลดแล้ว

ดู คําแนะนําด้านความปลอดภัยของ Intel-SA-00086

ตารางแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ หาก Intel® NUC หรือ Intel® Compute Stick ของคุณไม่อยู่ในรายการนี้ แสดงว่าไม่มีผลกระทบกับปัญหาความปลอดภัยนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ รหัส BIOS ID เวอร์ชัน BIOS ที่ต้องใช้ในการแก้ไข วันที่พร้อมใช้งาน
ชุด Intel® NUC NUC6CAYS
ชุด Intel® NUC NUC6CAYH
AYAPLCEL.86A เวอร์ชัน 0042 หรือใหม่กว่า วันที่ 27 พฤศจิกายน 2017
ชุด Intel® NUC NUC6i7KYK KYSKLi70.86A เวอร์ชัน 0053 หรือใหม่กว่า 14 มีนาคม 2018
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYK
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYH
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYK
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYH
SYSKLi35.86A เวอร์ชัน 0063 หรือใหม่กว่า วันที่ 21 พฤศจิกายน 2017
ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE
Intel® NUC Board NUC5i5MYBE
MYBDWi5v.86A เวอร์ชัน 0040 หรือใหม่กว่า 13 ธันวาคม 2017
ชุด Intel® NUC DC53427HYE
Intel® NUC Board D53427RKE
RKPPT10H.86A เวอร์ชัน 0049 หรือใหม่กว่า 13 ธันวาคม 2017
Intel® Compute Stick STK2m3W64CC
Intel® Compute Stick STK2m364CC
CCSKLm30.86A เวอร์ชัน 0053 หรือใหม่กว่า วันที่ 27 พฤศจิกายน 2017
Intel® Compute Stick STK2mv64CC CCSKLm5v.86A เวอร์ชัน 0053 หรือใหม่กว่า 5 ธันวาคม 2017
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบุเวอร์ชั่น BIOS บน Intel® NUC
ระบุเวอร์ชั่น BIOS บน Intel® Compute Stick