Intel-SA-00086 สําหรับ Intel® NUC และIntel® Compute Stick

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000026230

17/08/2021

เราได้โพสต์การแก้ไขเฟิร์มแวร์ไปยังศูนย์การดาวน์โหลด เพื่อตอบสนองต่อคําแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัยล่าสุดของ Intel เกี่ยวกับIntel® Management EngineและIntel® Trusted Execution Engine

ดูคําแนะนําด้านความปลอดภัย Intel-SA-00086

ตารางนี้แสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ หากไม่มี Intel® NUC หรือIntel® Compute Stick ของคุณอยู่ในรายการ นี้ จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ด้านการรักษาความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบรหัส BIOS IDเวอร์ชัน BIOS ที่จําเป็นสําหรับการแก้ไขวันที่ที่พร้อมจําหน่าย
Intel® NUC Kit NUC7i5DNKE
Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE
Intel® NUC Kit NUC7i5DNBE
DNKBLi5v.86Aเวอร์ชัน 0031 หรือใหม่กว่า5 ธันวาคม 2017
Intel® NUC Kit NUC7i3DNKE
Intel® NUC Kit NUC7i3DNHE
Intel® NUC Kit NUC7i3DNBE
DNKBLi30.86Aเวอร์ชัน 0031 หรือใหม่กว่า5 ธันวาคม 2017
Intel® NUC 7 Enthusiast NUC7i7BNKQ
Intel® NUC 7 Enthusiast NUC7i7BNHXG
Intel® NUC Kit NUC7i7BNH
Intel® NUC Kit NUC7i7BNHX1
Intel® NUC 7 Home NUC7i5BNKP
Intel® NUC 7 Home NUC7i5BNHXF
Intel® NUC Kit NUC7i5BNK
Intel® NUC Kit NUC7i5BNH
Intel® NUC Kit NUC7i5BNHX1
Intel® NUC 7 Home NUC7i3BNHX
Intel® NUC Kit NUC7i3BNK
Intel® NUC Kit NUC7i3BNH
Intel® NUC Kit NUC7i3BNHX1
BNKBL357.86Aเวอร์ชัน 0057 หรือใหม่กว่า27 พฤศจิกายน 2017
Intel® NUC Kit NUC6CAYS
Intel® NUC Kit NUC6CAYH
PLPLCEL.86Aเวอร์ชัน 0042 หรือใหม่กว่า27 พฤศจิกายน 2017
Intel® NUC Kit NUC6i7KYKKYSKLi70.86Aเวอร์ชัน 0053 หรือใหม่กว่า14 มีนาคม 2018
Intel® NUC Kit NUC6i5SYK
Intel® NUC Kit NUC6i5SYH
Intel® NUC Kit NUC6i3SYK
Intel® NUC Kit NUC6i3SYH
SYSKLi35.86Aเวอร์ชัน 0063 หรือใหม่กว่า21 พฤศจิกายน 2017
Intel® NUC Kit NUC5i5MYHE
Intel® NUC Board NUC5i5MYBE
MYBDWi5v.86Aเวอร์ชัน 0040 หรือใหม่กว่า13 ธันวาคม 2017
Intel® NUC Kit DC53427HYE
Intel® NUC Board D53427RKE
RKPPT10H.86Aเวอร์ชัน 0049 หรือใหม่กว่า13 ธันวาคม 2017
Intel® Compute Stick STK2m3W64CC
Intel® Compute Stick STK2m364CC
CCSKLm30.86Aเวอร์ชัน 0053 หรือใหม่กว่า27 พฤศจิกายน 2017
Intel® Compute Stick STK2mv64CCCCSKLm5v.86Aเวอร์ชัน 0053 หรือใหม่กว่า5 ธันวาคม 2017
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบุเวอร์ชั่น BIOS ใน Intel® NUC
ระบุเวอร์ชั่น BIOS บน Intel® Compute Sticks