หมายเลขโทรศัพท์การสนับสนุนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000026188

19/12/2022

สําหรับบริการการรับประกันโปรเซสเซอร์ Intel® หรือการสนับสนุนทางเทคนิค ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ตามตําแหน่งที่ตั้งของคุณ: