หมายเลขโทรศัพท์สนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000026188

16/11/2017

สำหรับบริการการรับประกันโปรเซสเซอร์ Intel® หรือการสนับสนุนทางเทคนิค ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ: