รองรับ High Dynamic Range (HDR)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025998

11/06/2021

เอกสารนี้อธิบายถึงเทคโนโลยี High Dynamic Range (HDR) และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุน HDR บนแพลตฟอร์มกราฟิก Intel® ที่ใช้งาน Windows® 10 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะประกอบด้วยผู้ใช้พีซีและผู้บริโภคที่มองหาประสบการณ์การรับชม HDR เต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์มเหล่านี้

เอกสารทางเทคนิค (PDF)PDF icon
รองรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรIntel® Core™ 7 และแพลตฟอร์ม Core™ ที่ใหม่กว่า

ขนาด: 326KB
วันที่: พฤศจิกายน 2017
ฉบับแก้ไข: 1.1

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid*